תקנון והערות כלליותתקנון והערות כלליות

האמור בהערות הכלליות נכתב מטעמי נוחיות בלשון זכר יחיד ואולם במשמעו מתייחס הן לזכר והן לנקבה, הן ליחיד והן לרבים.

חברת מנו ספנות בע"מ

מספר ח.פ 511887697

המחיר כולל:

 • הפלגה בחדר עם שירותים ומקלחת
 • פנסיון מלא באונייה
 • בידור ומופעים מידי ערב
 • צוות הדרכה ישראלי
 • החברה שומרת על זכותה לשנות את המחירים מעת לעת, מבלי לפגוע בעסקה שביצועה כבר החל, כן מומלץ להזמין ולרכוש כרטיסים בהקדם.
 • אין כפל הנחות על מבצעים.

תוספות:

 • תשר (טיפ) אינו כלול במחיר השייט והינו לשיקול דעתו של המפליג. כנהוג באוניות הנופש בעולם, מקובל להעניק תשר לצוות המלון המשרת אתכם ברמה הגבוהה ביותר, בסך €2 לאדם לכל יום הפלגה.
 • חברת מנו ספנות בע''מ אינה מתחייבת לשמור חדר כזה או אחר ובלבד שהחדר שהלקוח מקבל הינו באותה קטגורית חדרים עליה שילם. הבטחת סמיכות חדרים או מיקום מסוים באונייה , תתאפשר בעלות של 5€ ללילה לחדר.
 • המחירון אינו כולל סיורי חוף. סיורי החוף מומלצים לרכישה ע"י הנופשים אך אינם חובה.
 • ביצוע סיורי החוף תלוי במספר הנרשמים.
 • לעיתים, במקרים חריגים, מסיבות שאינן בשליטת חברת מנו ספנות בע''מ, מתעורר הצורך לשנות את מסלול סיורי החוף. במקרים האלה, לפי ההקשר, תשנה החברה את סיור החוף, ואם עלות הסיור פחתה תשיב מנו לרוכשי הסיור את ההפרש.
 • ההנחה על מחיר סיורי החוף באתר האינטרנט, תקפה עד יום לפני ההפלגה בשעה 23:59
 • חלק מפעילויות הספורט והפנאי הנן בתשלום.

חדרי שלישיות ורביעיות:

 • מחיר מוזל למפליג שלישי ורביעי בחדר.
 • מיטות לנוסעים שלישי ורביעי בחדר הן מיטות עליונות (להוציא בסוויטות).
 • מכירת הפלגה לילדים מתחת לגיל שנתיים תתאפשר בהתאם לזמינות החדרים ולמגבלת מספר הנוסעים אשר הוקצו לשם כך.

חדרים לנוסע יחיד בחדר:

 • חדר בתפוסת יחיד (SINGLE): נוסע יחיד בחדר זוגי ישלם עבור שני כרטיסי הפלגה.
 • נוסע עם שותף בחדר (SHARING): באישור מנו ספנות בע''מ רשאי נוסע יחיד להזמין הפלגה עם שותף בחדר. במידה ולא נמצא שותף נוסף לחדר יוצע לנוסע לרכוש חדר בתפוסת יחיד (כמוזכר בסעיף לעיל). היה והנוסע לא מעוניין לשלם עבור חדר בתפוסת יחיד - רשאית מנו ספנות בע''מ בכל מועד שחל לפני מועד ההפלגה לבטל את ההזמנה, במקרה כזה יוחזרו ללקוח כל הסכומים ששולמו על ידו למנו ספנות בע"מ, ללא תשלום נוסף מעבר לתשלום שבוצע על ידי הנוסע/לקוח.

לוחות הזמנים ועלייה לאוניה:

 • בשל הליכי הבידוק וביקורת הגבולות –  יש להגיע לנמל עד 3 שעות לפני שעת ההפלגה.
 • הנמל ושעת העלייה לאונייה בישראל יקבעו לפי הרשום על גבי כרטיס ההפלגה.
 • בערבי חג וחגים יוקדמו זמני עליית הנוסעים. פרטים במשרדי החברה.
 • לוחות הזמנים של השייט בנמלי ישראל ונמלי היעד השונים קבועים וידועים מראש לכל הנוסעים.
 • האונייה לא תמתין למאחרים. איחור שכזה באחריותו הבלעדית של הנוסע. השעה הקובעת בלוחות הזמנים הינה השעה במקום היעד.
 • מנו ספנות בע''מ אינה אחראית לאובדן או נזק הנגרם למזוודות . שינוע המזוודות הינו הליך שירותי ואולם אינו חובה . נוסעים המעוניינים בשינוע מזוודתם עושים זאת על אחריותם הבלעדית.
 • מטעמי בטחון ובטיחות נוסעים לא יורשו לעלות משקאות ונוזלים לאונייה.
 • לעיתים, במקרים חריגים, מסיבות שאינן בשליטת חברת מנו ספנות בע''מ, בין השאר בשל כוח עליון, תאלץ החברה לשנות את מסלולי ההפלגה, הנמלים אותן תפקוד האונייה או את משך השהות בנמלים וזאת במהלך ההפלגה. החברה תודיע לנוסעים עם היוודע דבר השינוי.
 • יש לוודא לפני ההפלגה כי הדרכון בתוקף וכי לא הוצא כנגד הנוסע צו עיכוב יציאה מהארץ.
 • באחריותם של בעלי דרכון זר או תעודת מעבר לברר האם נדרשות אשרות כניסה למדינות היעד.

ביטול הפלגה ודמי ביטול:

 • על פי חוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א - 2010:

בכל מקרה של ביטול יחויב הלקוח בדמי ביטול לפי תאריך הביטול ומועד הרכישה. תאריך הביטול יחושב לפי המועד בו נתקבל הביטול בכתב (בפקס, דואר או אימייל במשרדי מנו ספנות בע”מ).

 • אם הביטול התבצע תוך 14 ימים קלנדריים מיום ביצוע העסקה או מיום שליחת מסמך הגילוי ע''י מנו ספנות בע''מ (לפי המאוחר מביניהם), ובלבד שנותרו לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה טרם מועד ההפלגה - דמי הביטול הינם 100 ₪ או 5%, לנוסע, לפי הנמוך מבניהם.

בכל מקרה אחר:

 • ביטול מעל 30 ימי עסקים לפני מועד ההפלגה:
  • הפלגות 2-5 לילות - דמי ביטול בסך 49 € לנוסע (מבוגר/ילד).
  • הפלגות 7-14 לילות – דמי ביטול בסך 69 € לנוסע (מבוגר/ילד).
 • ביטול בין 19-30 ימי עסקים לפני מועד ההפלגה - 35% ממחיר החבילה.
 • ביטול בין 8-18 ימי עסקים לפני מועד ההפלגה - 50% ממחיר החבילה.
 • ביטול במהלך 7 ימי עסקים לפני מועד ההפלגה - 100% דמי ביטול.
 • במקרה של שינוי מועד ההפלגה ע''י הנוסע ו/או החלפת נוסע בנוסע אחר, יחולו דמי הביטול.
 • חברת מנו ספנות בע''מ ממליצה לנוסעים לרכוש ביטוח לנוסעים לחו”ל, ולוודא במועד הרכישה כי הביטוח מכסה ביטול הנסיעה, נזקים למטען ונזקי גוף.
 • בכל מקרה של ביטול, יוחזר הסכום ששולם עבור ההזמנה, בניכוי דמי הביטול, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול.
 • ביצוע הפלגה תלוי במספר הנרשמים.
 • למנו ספנות בע"מ או לבעלי האונייה, הזכות הבלעדית לבטל הפלגה או הפלגות או לשנות את מסלולם או את משך השהות בנמלים משיקולים תפעוליים, טכניים ואחרים .הודעה מתאימה תימסר לנוסעים עם היוודע דבר הביטול/שינוי. במקרה של ביטול ההפלגה יוחזרו ללקוח כל הסכומים ששולמו על ידו למנו ספנות בע"מ ללא תשלום נוסף מעבר לתשלום שבוצע על-ידי הנוסע/לקוח.

דרכים למסירת הודעת ביטול:

במייל: service@mano.co.il

בפקס: 04-8667666

בטלפון: 8288*

במשרדי מנו ספנותתל אביב הירקון 74, חיפה פל-ים 2, אשדוד המדע 11.

באתר החברה בכתובת: https://cruise.mano.co.il/cancelorder

בהודעת הביטול יש לציין שם מלא, מספר ת"ז. ומספר הזמנה.

חדר אוכל ומזון באוניה:

 • האוכל, מוצרי המזון והמטבחים באוניית הגולדן איריס הינם בהכשר ובפיקוח מטעם הרב יצחק דיין, הרב הראשי לקהילת יהודי ג'נבה.
 • ניתן להזמין אוכל כשר (גלאט) בתוספת תשלום - 91€ לנוסע ליום, מבוגר או ילד (צהרים + ערב).
 • מנו ספנות בע''מ משתדלת להיענות לבקשות הנוסעים ולספק להם מיני מאכלים המותאמים למצב בריאותם (ללא סוכר, גלוטן, לקטוז וכו') ואולם אינה מתחייבת על כך. לא ניתן להבטיח רמת ביטחון מוחלטת של התאמת מזון לצרכי בריאות הנוסע, מבלי חשש שיכיל עקבות כלשהם של הרכיבים אשר צריכתם אסורה עבורו, על כן האחריות הבלעדית על כך היא על הנוסע עצמו.
 • חברת מנו ספנות בע''מ אינה מתחייבת לשמור מקומות ישיבה בחדר האוכל.
 • מנו ספנות בע"מ אינה מתחייבת להגיש ארוחות במסעדה מסויימת.

 

הפקדת הדרכון, כרטיס המנו קארד ותשלום באונייה:

על הנוסעים להפקיד את דרכונם עם עלייתם לאונייה. הדרכון יוחזר לנוסעים לקראת חזרתם לארץ. אמצעי הזיהוי באונייה ובנמלי היעד הינו כרטיס מגנטי "מנו קארד" שיונפק באוניה. כרטיס ה"מנו קארד" משמש גם לתשלום באונייה. חובה להצטייד לפחות בכרטיס אשראי אחד לכל הזמנה, אשר ישמש כפיקדון להזמנות באונייה. לא תתאפשר עלייה של נוסע ללא כרטיס אשראי.

 • מחירי השירותים והמוצרים באונייה הינם באירו (למעט בחנויות הפטורות ממכס והקזינו).

כללי:

 • חברת מנו ספנות בע"מ משמשת סוכנת כללית לשייט, לאונייה ולסיורי החוף.
 • לשם רווחת כלל ציבור הנוסעים באונייה חל איסור על עישון בכל שטחי האונייה, כולל המקומות הציבוריים, סיפונים ובחדרי הנוסעים, למעט פינות עישון מוגדרות ומסומנות בסיפון הפתוח. הנוסע מתחייב להימנע מעישון במקומות האסורים ולהישמע להוראות צוות האונייה.
 • השגחה על ילדים מתחת לגיל 18 בהפלגה באחריות ההורים או מלווה מבוגר הנדרשים לשמור על בטחון הילדים והתנהגותם באונייה.
 • לנוסע ידוע כי חל איסור מכירה או הגשת משקאות משכרים, לאדם שטרם מלאו לו 18 שנים וכי עובדי האונייה העוסקים במכירת והגשת משקאות משכרים, רשאים לדרוש את כרטיס המנו קארד של הנוסע – בכדי לוודא את גילו. מנו ספנות בע''מ מזהירה כי צריכה מופרזת של משקאות משכרים מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
 • חברת מנו ספנות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לסרב לעלייתו של נוסע לאונייה או הורדתו מהאונייה במהלך ההפלגה. זאת עפ”י שיקול דעת רב החובל ו/או הנהלת החברה לשם שמירה על בטיחותם, שלומם וביטחונם של שאר הנוסעים באונייה וצוות האונייה. החברה לא תישא באחריות ובכל ההוצאות הנלוות כתוצאה מאי עלייתו לאונייה ו/או הורדתו במהלך ההפלגה.
 • יש לשמור על רכוש האונייה.
 • מנו ספנות בע''מ שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל פעולה חוקית כדי להיפרע מנזק או אובדן של ציוד בחדרי הנוסעים או בשטחים הציבוריים.
 • חובה על כל סוכני הנסיעות והנוסעים ליידע את חברת מנו ספנות בע''מ על מגבלות פיזיות של הנוסע במידה וקיימות טרם ביצוע ההזמנה במשרדי מנו ספנות בע''מ.
 • התמונות להמחשה בלבד. יתכנו הבדלי עיצוב בין החדרים השונים.
 • בחלק מהחדרים מיטה זוגית יכולה להיות מיטה "פינתית" צמודה לקיר.
 • מקום השיפוט לכל סכסוך שיתעורר בין החברה לצרכן, יהא אך ורק בביהמ"ש בחיפה.
חייגו אלינו עכשיו
8288*
ql
שעות פתיחה
סניף חיפה:
יום א' עד ה' - 19:00 – 8:00
יום ו' - 13:00 – 8:00
סניף תל אביב:
יום א' עד ה' - 17:00 – 9:00
יום ו' - 13:30 – 9:00
סניף אשדוד:
יום א' עד ה' – 16:00 – 8:00
יום ו' – 08:00 – 12:00